Paylaş

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca;
kat karşılığı inşaat ve/veya taahhüt sözleşmesi hazırlayarak maliklerin de isteği doğrultusunda
söz konusu projeye en uygun müteahhidi bulma ve her iki tarafın çıkarlarını gözeterek ortak
paydada buluşturma hizmeti vermekteyiz.

Amacımız :

Malikler için; maksimum kullanım alanlarını elde etmek ve olabilecek en iyi teknik
şartnameyi hazırlamak.

Müteahhit firma için; yaptığı iş sonrası kar elde edebilmesini sağlamak.

Denetim ve Kontrolörlük

Maliklerle anlaşılması durumunda kontrolörlük hizmeti sözleşmesi yapılarak;
müteahhidin inşaat imalatına başlayıp bitirdiği süre boyunca, malikler adına
denetim hizmeti vermekteyiz.

Paylaş :