Paylaş

Arabuluculuk Hizmeti

Arabuluculuk Hizmeti

Arabuluculuk Hizmeti

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca;
daha önce yapılmış sözleşme doğrultusunda, başlanmış ya da başlanacak projelerde,
öncelikle maliklerin çıkarı gözetilerek hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bu bağlamda gerekirse sözleşmenin hukuki yollardan feshedilmesi,
projeye en uygun müteahhitin bulunması, yeni yapılacak sözleşme ve
teknik şartnamenin hazırlanması , imzalatılması gibi hizmetler vermekteyiz.

Paylaş :